'The world is a dangerous place': Page 20231

Het project 'Page', Italiaans voor vrede, in het project 'The world is a dangerous place' heeft als onderwerp de problematiek rond LHBTIQ+ in de wereld en de relatie tot de maatschappij.
Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse mensen worden gedwongen hun land, familie, vrienden en banen te verlaten. Ze vluchten voor het geweld, de discriminatie en doodsbedreigingen.
LHTBTIQ+ is in veel culturen nog taboe, waardoor homoseksuelen vaak slachtoffer zijn van discriminatie of zelfs vervolging.
Sinds de negentiende eeuw proberen holebi's wereldwijd zich meer en meer te emanciperen en is er een veelkleurige LHTBTIQ+ ontstaan.
De verzuring van de maatschappij tegenover LHBTIQ+ in de laatste jaren, staat in schril contrast met de waarde, de vrijheid, en de tolerantie die vanaf de jaren zestig in de vorige eeuw tegenover deze groep van mensen ontstaan is. Symbolen van de LHTBTIQ+ -emancipatie zijn de roze driehoek en de regenboogvlag.


Materiaal:

  • Bestaat uit 6 verschillende kledingstukken, met telkens één kleur die verwijst naar één van de zes kleuren van de regenboogvlag. Rood, oranje, geel, groen, blauw en paars.

De ophanging:

De ophanging van het kledij gebeurt op vanaf de hoogte van een kleerhanger en of hoger. Dit kan ook gebeuren door gebruikt van een kast met kleerhangers, een staande kleerhanger, over een stoel etc…. maar steeds in de juiste volgorde.

Het concept:

Het concept bestaat erin om, wanneer een organistor met een vraag bij de kunstenaar komt om het werk te tonen, de kunstenaar welbepaald instructie geeft om aan de organistor dit werk te kunnen tonen. · 

  • · De organsitor of galerist doet de aankoop van de kledingstukken zelf, zoals voorgeschreven in het concept, dit via tweedehands of kringloopwinkels.·
  • Bij het instaleren en of tonen van het werk wordt er door de organsitor of galerist een foto van het werk gemaakt.· Deze foto wordt ter goedkeuring verzonden naar de kunstenaar.·
  • De kunstenaar maakt daarvan notie en een attest.·
  • Het attest van echtheid word terug gezonden naar de organsitor of galerist met vermelding van de prijs voor verkoop.·
  • Bij verkoop van het werk via een galerij gelden de galerijtarieven.·
  • Bij verkoop via een organisator word prijs en tarieven onderling afgesproken. Dit kan gaan van het werk per opbod te laten verkopen of tot het steunen van een goed doel.·
  • Ieder project krijgt een uniek attest en is éénmalig.· De foto's en auteursrechten blijven eigendom van de kunstenaar. ·
  • De kunstenaar heeft het recht om de foto's als project te publiceren.

Het is bedoeling van dit project is, om deze installatie toegankelijk te maken naar een breed publiek, vragen te stellen, deze te verspreiden via Galerijen, kunstmanifestaties, NGO, musea ea, door het werk als concept aan te bieden.